Welcome to International Dchublist Description Hubs

Pikenet DC Hub

Status Online | ID: 57
URL https://dchublists.com/?do=hublist&id=pikenet
Address NMDC | dchub://dc.verlihub.org
ASN PVimpelCom
Client DC++ Recommended https://dchublist.biz/install/r6xx/SetupFlylinkDC-x64-r6xx-release.exe
Name Pikenet DC Hub
Topic #Ëó÷øåäîìà. Ïóáëèêóéòå âàøè ìàãíåò-ññûëêè â ÷àòå.
Description Pikenet DC Hub. Ðàáîòàåò ñ 21.10.2005.
Category Public Hub
Software Verlihub
Owner Alexis
Location RU Russian Federation
Users 104 | 411
Share 157.75 TB | 361.82 TB
User limit 6000
Share limit 0 B
Slot limit 0
Hub limit 20000
Reliability 99.25%
Checked 2021-09-24 02:20:36 | 2017-10-30
Votes +0 | -0 | 0
Website Not available
Email Not available

Online users

Nick Share
#NoRuleZ 0 B
-[09:20]- 0 B
-pike- 0 B
OpChat 0 B
VerliHub 0 B
#ÑÂÅÒ 845.07 GB
(DJ-AvEnTuS_99-1299 0 B
(GTB)Earth_DaHOvF 139.28 GB
(LT)Viper 115.14 GB
+Sparrow+ 12.20 GB
1188-pilot-8811 56.78 GB
121212 15.49 GB
234234234234234234234234234234 308.36 GB
345tzdcgrswea 0 B
A102 124.67 GB
ALMANIAC 8.30 TB
Agamemnon001 2.76 TB
AlisaVStraneAyvaski 468.71 GB
Andy_Rush_85 63.86 GB
Aqua_man_R406 828.68 GB
BaKeMoNo 42.42 TB
Balleklorin 19.17 TB
Catalina 4.41 GB
Churp 83.61 GB
Co_Work3r 1.89 GB
ColaborationSS 25.94 GB
Comtput5375 29.15 GB
Crus73 704.47 GB
Delta-1955 19.39 TB
Dolly_O86Y 129.09 GB
Dubliss 277.89 GB
Eagle_best2 654.53 GB
Fecker5 0 B
FireS2OOoDC11 126.68 GB
Funtik 6.75 TB
Homu 0 B
Jorj6771 1.08 TB
Kazhey 1.80 TB
Killbill 123.10 GB
Leonn 346.82 GB
MAD-VIPCrazyman78 100.41 GB
MAM0HT 5.34 TB
MadMan1432 37.40 GB
Master 0 B
Naiart 35.65 GB
O-d-y-s-s-e-y-73 100.85 GB
Oleg-SERVER 167.92 GB
Pahan 54.62 GB
Shareaza1633 36.10 GB
Shareaza9771 0 B
Slavkin17 29.66 GB
TVU19671407 173.35 GB
Toluol 5.07 TB
Unlimited 2.07 TB
V@mp!reX 0 B
VI-KUZIA 0 B
[HUN]Server 249.70 GB
[HUN]Tom 0 B
[Trap]TrandafirulGalben 105.47 GB
[UA.Kiyv.Undernet]hztn 3.35 TB
[fly]Cow_GCD 133.61 GB
[fly]Earth_kGf 33.46 GB
[fly]Head_3Ufsz--------_R194 91.72 GB
[fly]Hulk_Iu01 1.60 GB
[fly]Jocker_mKQ 45.34 GB
[fly]Moon_BZ8 3.49 TB
[fly]Rabbit_yM9 4.77 TB
[fly]Smile_x3kcqTRRR 102.43 GB
[fly]Troll_9b3W123 0 B
[fly]selya 1.72 TB
[ro][rds]mork_alpha 32.42 GB
a121 2.27 TB
alsh22 219.10 GB
cristi 0 B
dontcha 97.57 GB
ermolggvhhtu2@ 196.51 GB
fernandel 45.92 GB
ghfgf 0 B
gwargan25261 27.77 GB
hujose 45.08 GB
ichkuk_R398 359.63 GB
ili 394.81 GB
ivan001005 56.69 GB
kafkaka 1.44 TB
keksogahnnn 80.79 GB
kgpa 35.89 GB
makita 118.46 GB
maxmix 46.55 GB
minimusMAX 58.51 GB
nina 0 B
pop82 314.17 MB
quetzelcoatle 0 B
rnd19893 21.36 GB
serzh12345 20.66 GB
tip200856 377.59 GB
tuyqrvtv 0 B
typhoon 12.92 GB
veresk 3.25 TB
victor_gc 3.39 TB
www.naturistchurch.blogspot.com 1.35 TB
yoyo12345 18.31 GB
zahar146 307.70 GB
Àïðîëäëîðýæëîð 169.40 GB
Áîãèíÿ-â-áåãàõ 54.36 GB
Äîêòîð-Õëîðêèí+ 14 GB
ÊîñòÿÍèêà1329 34.16 GB
Ïðîðàá 8.93 TB
âdr33553 0 B
âñåõáëàã 50.38 GB

Comments

There are no comments for this hub, you can write one here.